Yaklaşım


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Metodolojimiz oldukça basittir. En değerli varlığınız yani çalışanlarınızın geri bildirimlerini alırız. Çalışanların görüşleri, spesifik bir soru seti üzerinden toplanır. Sorular, Aon’ un standart bağlılık araştırmasının içindedir ve düzenli bağlılık araştırması ya da ayrı bir anket içerisinde kullanılabilir.

Seçim, dört endeks göz önünde bulundurularak yapılır:

1 Bağlılık Endeksi Çalışanlar şirketleri hakkında pozitif konuşur, geleceklerini şirket içinde görür ve işte ekstra çaba sarfetmek için motivedirler.
2 Liderlik Endeksi Liderler, çalışanlarını değerli hissettirir, şirket vizyonu konusunda ikna eder ve şirketi başarıya doğru yönlendirirler.
3 Performans Kültürü Endeksi Çalışanlar, şirketin hedefleriyle uyumlu olarak hareket eder, sundukları katkılar için ödüllendirilir ve takdir edilirler.
4 İşveren Markası Endeksi Çalışanlar, şirketin parçası olmaktan dolayı gurur duyar ve şirketlerinin diğer şirketlerden farkını açık bir şekilde açıklayabilirler.

Bu dört endeks, ülke seviyesinde tüm şirketler için hesaplanır ve en üst çeyrek diliminde yer alabilmek için bir eşik belirlenir.

Aon, eşiği nasıl belirler?

Aon, çalışan bağlılığı gobal veritabanını kullanarak, bu dört endeks için (Liderlik, Performans Kültürü, İşveren Markası ve Çalışan Bağlılığı) şirketleri en düşük skordan en yükseğe kadar sıralar ve üst çeyrek diliminde bulunan şirketlerin arasına girebilmek için yıllık olarak bir sınır/eşik belirlenir.

Kıyas verileri (benchmarklar), benzer kültürel ve istihdam uygulamalarına sahip olan ülkelerin verileri kullanılarak oluşturulur. Böylece, Aon Best Employers programının global ölçekteki metodolojisinin tutarlılığı ve kıyas verilerinin değişen kültüre olan duyarlılığı garanti altına alınmış olur. Şirketiniz, araştırmaya katıldığınız kategoriye bağlı olarak; yerel, bölgesel ya da global ölçekte Best Employer seçilme şansına sahiptir.

Başvuru ya da daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin!

Bizimle İletişime Geçin