Aon Best Employers 2017


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

En İyi Çalışan Deneyimi Sunan Şirketler, 2017 Aon Best Employers Ödül Töreni’ nde Açıklandı!

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Aon Hewitt’ in 2017 Aon Best Employers – En İyi İşyerleri programının sonuçları belli oldu. Ödül töreninde, çalışanları için en iyi işyeri ortamı ve çalışan deneyimi yaratan 5 şirket “Aon Best Employer” (En İyi İşyeri) olarak ödüllendirilirken; Aon Hewitt ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında, önceki döneme göre çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimini etkileyen diğer iş unsurlarında gelişme gösteren şirketler ise “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” aldı.

Avrupa’da 2005’ten beri yürütülen ve 5.000′ in üzerinde şirketten 2.2 milyon; Türkiye’de ise 348 şirketten 316.000 çalışana dokunan, Aon Best Employers programı kapsamında, bu sene de sağladıkları çalışan deneyimi ile öne çıkan markalar ödüllerini aldı.

Aon Hewitt Türkiye Kurucu Ortağı Cengiz Gürleyik, Aon Best Employers araştırmasının tamamen çalışan deneyimine dayandığını; katılımcı şirketlerin çalışmayı, seçilmiş bir gruba değil, tüm çalışanlarına açtıklarını, dolayısıyla araştırmanın işin mutfağında yapıldığını belirtti. Bu nedenle çıkan sonuçların kritik önem taşıdığını söyleyen Gürleyik, çalışan deneyimini geliştirmenin, markanın dışarıdaki algısını değiştirmekten daha zor olduğunu vurguladı. “Zor da olsa şirket ve çalışan arasında kurulan bağlılık ilişkisi sadece kuruma değil çalışanlara da fayda sağlıyor. Bağlı olmak kendini sadece işe adayıp sosyal hayattan kopmak değil, enerjik çalışıp katma değer yaratırken, işte iyi bir gün geçirmek anlamına da gelir ve iş tatminini de arttırır.” dedi.

Aon Best Employer Ödülleri

Aon Best Employers programı, Aon Hewitt Türkiye veri tabanındaki 348 şirket arasından 186 şirketin değerlendirildiği, Türkiye’nin en geniş katılımlı işyeri araştırmasıdır. 2017 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri Aon Best Employer ödülünü alan şirketler Çalışan Bağlılığı’nın yanında Liderlik, İşveren Markası ve Performans Kültürü değerlerine göre belirlendi. Tüm bu değerlendirmelerle ödül kazanan şirketler:

 • Deniz Factoring
 • Lilly İlaç
 • Novartis
 • Türk Hava Yolları
 • Yves Rocher 

Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülleri 

Aon Hewitt ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında, bir önceki döneme göre çalışan bağlılığı skorunda ve çalışan deneyimini etkileyen (kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkânları, marka gibi) diğer iş unsurlarında gelişme göstererek “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” nü alan şirketler ise şöyle:

 • Aksigorta
 • AssisTT
 • CMC Turkey
 • Fibabanka
 • Migros Türkiye
 • Kalekim
 • Tusaş Motor Sanayi A.Ş (TEİ)

“Kalkındır” davranışı dikkat çekiyor

Veriye dayalı danışmanlık hizmeti veren Aon Hewitt’ in yaptığı Çalışan Bağlılığı Araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında Türkiye’ de çalışan bağlılığı ortalaması yüzde 52 ile geçen seneki değerini korudu. Bağlı çalışanların temelde, “Konuş”, “Kal” ve “Kalkındır” olarak isimlendirilen 3 davranışı sergilediğini belirten Cengiz Gürleyik, 2017 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri “ Aon Best Employer “ unvanını kazanan şirketlerin, bağlılık davranışları bakımından diğer şirketlerden pozitif olarak en fazla ayrıştığı çalışan davranışının “Kalkındır” olduğunu vurguladı. Gürleyik, konuyla ilgili olarak, “En iyi işyerleri ve diğer şirketlerin bağlılık ortalamalarını değerlendirdiğimizde, aralarında 23 puanlık bir fark olduğunu; bağlılık davranışları açısından baktığımızda ise en büyük farkın, “kalkındır” davranışında olduğunu gördük. Bu kapsamda, En İyi İşyerlerinin – diğer şirketlere göre – çalışanlarını en iyi performanslarına ulaşmaları için teşvik ettiklerini ve bunun için çalışanlarına olanak sağladıklarını görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar, “Kalkındır” davranışı için en önemli unsurun, şirketlerin çalışanlarına gerekli altyapı olanaklarını sağlamak için sunduğu destek olduğunu gösteriyor. Altyapı olanakları; fiziksel çalışma ortamı, politika ve yönetmelikler, hedeflere ulaşmayı destekleyen organizasyonel yapı, süreçler ile araç gereç ve kaynaklar gibi unsurları kapsıyor. En iyi işyerlerinde çalışanların altyapı olanakları hakkındaki memnuniyeti %71 iken, bu oran diğer şirketlerde %45’e düşüyor. Best Employer –En İyi İşyeri- seçiminde belirleyici unsurlardan olan Liderlik, Performans Kültürü ve İşveren Markası endekslerini incelediğimizde ise, en iyi işyerleri ve diğer şirketler arasındaki farkın en fazla Liderlik Endeksi sonuçlarında açıldığını gördük. Bu endeks değeri, diğer şirketlerde %43 iken, en iyi işyerlerinde %70’e yükseliyor. En iyi işyerlerinde üst yönetimlerinin gelecek için net yön gösterdiğini ve işle ilgili doğru karar aldığını düşünen çalışanların oranı, diğer şirketlere göre ortalamada 25 puan daha fazla. Sonuç olarak, üst yönetimin işle ilgili aldıkları kararlarda, çalışanları sürecin bir parçası yapmaları ve şirket stratejisine yakın tutmalarının ayrıştırıcı bir unsur olduğunu gördük.” dedi.

Kadınların bağlılığı daha düşük

Kuşaklar, iş fonksiyonları, cinsiyet, pozisyon/kademe vb. gibi demografik bilgiler üzerinden değerlendirme yapıldığında çıkan sonuçlar ise dikkat çekici. Araştırma çıktıları, kadın çalışanların bağlılık oranının, erkek çalışanların bağlılıklarından daha düşük olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Kadın ve erkek çalışanların çalışan deneyimini etkileyen unsurlar arasında en önemli farkın, kariyer olanakları ve eğitim gelişim imkânları olduğunu belirten Aon Hewitt Yetenek Yönetimi Ülke Lideri Uygar Böke, “Erkek çalışanların %39’u şirketlerinde, geleceğe yönelik kariyer olanaklarının olduğunu düşünürken, kadın çalışanlarda bu oran %33’e düşüyor. Eğitim ve gelişim alanında ise; erkek çalışanların %45’i şirketlerinde kendileri için yeni beceriler kazandıracak görev ve projelerde çalışma imkânı bulduklarını söylerken, kadınlarda ise bu oran %40. Bunlara ek olarak kadın çalışanların sadece %30’u işlerinde gösterdiği performansın ücretleri üzerinde önemli etkisi olduğu düşünürken, bu oran erkek çalışanlarda 6 puan daha fazla.” açıklamasında bulundu.

Araştırmada kuşaklara göre ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında, Türkiye’de X kuşağı çalışanlarının bağlılık oranı %57 iken, Y kuşağındaki bağlılık oranının %48’e düştüğü görülüyor. Farklı kuşaklardaki çalışanlar, Konuş-kal-kalkındır davranışlarına göre incelediklerinde “Kal” davranışında belirgin bir fark olduğunu dile getiren Böke, örnek olarak X Kuşağı çalışanlarının %55’i başka bir şirkette çalışmak üzere şirketlerinden ayrılmayı düşünmediğini ifade ederken, Y Kuşağı çalışanlarında bu oranın %44’e düştüğünü gördük. Kuşaklar arasındaki çalışan deneyimini etkileyen unsurlar arasında bir değerlendirme yaptığımızda ise işveren markası, üst yönetim, eğitim-gelişim olanakları, ödüllendirme-takdir ve alt yapı olanakları konularında Y Kuşağı çalışanların beklentilerinin X Kuşağına göre daha fazla olduğunu ölçümledik.” dedi.

AON HEWITT Hakkında:

Aon Hewitt, insan kaynakları ve yönetim uygulamaları danışmanlığı alanında dünya lideridir. 90 ülkede, 20.000’den fazla müşterisi ve 34.000’den fazla çalışanı ile ücret, emeklilik, sağlığa yönelik yan haklar ile yetenek yönetimi gibi şirketlerin iş sonuçlarını geliştirme amaçlı birçok alanda şirketlere iş çözümleri sunar. Aon Hewitt Türkiye 1997’den beri küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, önemli sayıdaki büyük ve çok uluslu şirketlere İK danışmanlığı ve emeklilik planı hizmetleri vermektedir. Aon Hewitt, Türkiye’de organizasyon verimliliğini artırmak, çalışan bağlılığı, liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi, kurum kültürü ve işveren markalaşması, İK uygulamaları ve farklı kıyaslama verileri ile aktüerya hizmetleri konularında çalışmalar yapmaktadır.