Aon Best Employers

Günümüzün globalleşmiş iş piyasalarında, yalnızca iyi bilinen bir kurum ya da çarpıcı bir marka değerine sahip olmak, yetenekli çalışanları şirkete çekmek ve onları şirkette tutmak için yeterli olmamaktadır. Organizasyonlar, bu rekabet ortamında çalışanları aracılığıyla bir avantaj yaratmak zordundadırlar. Global En İyi İş Yerleri Araştırması ile Aon, dünyanın her yerinde işveren mükemmeliğini ölçmekte ve ödüllendirmektedir. Uzun yıllara dayalı tecrübelerimiz de gösteriyor ki, Best Employer olmak daha üstün iş sonuçları ve organizasyonel performansı da beraberinde getirmektedir.
Tweets