Aon Best Employers

V dnešnom súťaživom svete globálneho pracovného trhu nestačí k prilákaniu a udržaniu talentovaných zamestnancov len známa značka. Spoločnosti musia vytvárať konkurenčnú výhodu prostredníctvom svojich ľudí.

Štúdia Aon Best Employers je štandardizovaný dotazníkový prieskum motivovanosti a spokojnosti zamestnancov, vychádzajúci z dlhoročnej, celosvetovo overenej metodiky Aon Hewitt. Každoročne sa ho účastnia tisícky svetových i desiatky slovenských firiem. Cieľom prieskumu je pomôcť spoločnostiam zmapovať spokojnosť a motivovanosť ich zamestnancov, odhaliť silné a slabé stránky a zamerať sa na to podstatné pre zabezpečenie väčšej výkonnosti a lojality súčasných zamestnancov a prilákanie nových talentov.

Na základe štúdie Aon Best Employers tiež každoročne vyhlasujeme a oceňujeme najlepších zamestnávateľov na Slovensku i vo svete. Roky skúseností ukazujú, že byť “Best Employer” znamená byť výkonná spoločnosť s nadpriemernými obchodnými výsledkami.