Metodologie


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Metodologia noastra este simplă – colectăm feedback de la cea mai importantă resursă – angajații dumneavoastră.  Întrebările sunt incluse în sondajul de engagement standard și pot fi gestionate ca parte a unui sondaj obișnuit pentru angajați sau ca un sondaj separat.

Criteriile noastre de calificare se bazează pe patru indecși măsurabili:

1 Index Engagement Angajații vorbesc pozitiv despre companie, își văd viitorul alături de companie și sunt motivați să se dedice activităților desfășurate
2 Index Leadership Liderii tratează angajații ca resurse valoroase, îi implică în viziunea companiei și conduc organizația spre succes
3 Index Cultura Performanței Angajații sunt aliniați cu obiectivele companiei și sunt recompensați și recunoscuți pentru contribuția lor
4 Index Brand de Angajator Angajații sunt mândri că fac parte din această companie și cu siguranță pot explica prin ce se diferențiază de alte companii

 

Acești patru indecși sunt calculați pentru fiecare companie la nivel de țară și apoi comparați cu pragurile de eligibilitate Aon pentru acești 4 indecși cheie.

Cum determină Aon pragurile de eligibilitate?

Aon stabilește anual pragul cuartilei superioare pentru cei patru indici (leadership, orientarea spre cultura performanței, brandul angajatorului și engagement), folosind date din baza de date globală a studiului pentru angajați:

Benchmark-urile sunt stabilite pentru grupuri omogene de țări cu practici de angajare și culturi similare, asigurându-se că programul Aon Best Employers are atât metodologii consistente la nivel global cât și repere culturale relevante. În funcție de locația unde participați, compania dumneavoastră poate obține recunoaștere locală, regională sau globală.

Dacă doriți să aplicați sau să obțineti mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

Contactați-ne!