Методология на проучването


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Методологията на Аон е световно утвърдена. Ние получаваме обратна връзка от най-ценния актив на компанията – служителите. Тяхната субективна оценка и мнение са най-правилният път към успеха на компанията.

Нашите критерии за оценка се основават на четири определени индекса:

 

1 Ангажираност Служителите говорят позитивно за компанията, виждат своето бъдеще в нея и са мотивирани да вложат допълнителни усилия в работата
2 Лидерство Лидерите разглеждат служителите като ценен актив, ангажират служителите с визията и извеждат компанията към успех
3 Култура на високо представяне Служителите припознават целите на компанията и биват възнаграждавани и признати за своя принос
4 Работодателска марка Служителите са горди да бъдат част от компанията и могат ясно да обяснят това, което различава тяхната компания от останалите

 

Тези четири индекса се изчисляват за всяка компания на ниво държава, а след това се сравняват с праговете на Аон за четирите основни индекса

Как Аон определя праговете?

Аон ежегодно определя горни квартил прагове за четирите индекса (лидерство, култура на високо представяне, работодателска марка и ангажираност на служителите), използвайки данните от своята глобална база данни с проучвания на служителите:

Критериите са определени за съизмерими групи страни със сходни културни и трудови практики, гарантирайки по този начин, че Програмата на Аон „Най-добрите работодатели” е едновременно с глобално съвместима методология и културно съобразени критерии. В зависимост от това къде участвате, вашата компания може да постигне местно, регионално или глобално признание.

Ако искате да кандидатствате или да получите повече информация, моля свържете се с нас!

 

Свържете се с нас