Критерии за участие 2018


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Чрез участието си ще разберете мнението на вашите служители, ангажираността им и дали компанията ще бъде отличена с титлата “Най-добър работодател”. Критериите за участие, описани по-долу, са условие за включване в официалната номинация на Аон “Най-добрите работодатели”.

Отделно от проучването “Най-добрите работодатели”, Аон провежда допълнителни проучвания, съобразени с нуждата на компаниите по всяко време на годината.

За да се регистрирате за участие или за повече информация, моля свържете се с нас. За нашите консултанти ще бъде удоволствие да ви запознаят с процеса.

Можете да се свържете с нас по всяко време на годината, ние ще ви информираме какви са следващите стъпки.

Свържете се с нас

 

Критериите за участие?

  Компанията…
Номинация в България, 2018 Има най-малко 50 служителя на пълен работен ден  в България
Оперира в страната от минимум 3 години и покани всички служители в компанията да дадат своето мнение
Регионална* номинация: Най-малко 1,000 служителя на пълен работен ден в региона
Най-малко 30% от нейните служители са назначени извън страната, в която е представителството на компанията
Една компания може да участва за световно признание, ако: Най-малко 5,000 служителя наети на пълен работен ден по целия свят
Най-малко 30% от нейните служители са назначени извън страната, в която е седалището на компанията

 

* Аон признава следните пет региона за участие в програмата „Най-добрите работодатели”: Африка и Близкия изток, Азия/Тихоокеански регион, Европа, Латинска Америка и Северна Америка.