Най-добрите работодатели


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Aon Hewitt е глобален лидер в предоставянето на работещи решения в областта на управление на хора. Организира и провежда проучването „Най-добрите работодатели“ в цял свят вече повече от 20 години.

В България проучването “Най-добрите работодатели” се провежда за 12 поредна година! Гледната точка на служителите е най-ценната обратна връзка, тя определя дали компанията ще бъде обявена като Най-добър работодател.

Компаниите “Най-добри работодатели” се отличават с:

  • Ефективно лидерство;
  • Култура на високо представяне;
  • Авторитетна работодателска марка;
  • Висока ангажираност на служителите.

Най-добрите работодатели в Централна и Източна Европа

Предимствата на Аон

Ние предлагаме цялостни решения и по отношение на:

  • Мотивиране и ангажиране на преки ръководители и топ мениджъри.
  • Преразглеждане на плана от допълнителни придобивки и преструктурирането им спрямо нуждите на служителите.
  • Комуникационни стратегии за информиране на служителите.
  • Провеждане на групови-дискусии (workshop) със служителите с цел идентифициране на конкретни области от работната среда и генериране на предложения за подобрения.
  • Изготвяне на план за действие след провеждане на вътрешно проучване на мнението и ангажираността на служителите и изпълнението му.