Проучването “Най-добрите работодатели”

В днешния бързоразвиващ се пазар, компаниите не могат да разчитат само на силна работодателска марка, за да привличат и задържат талантите. Те трябва да предложат конкурентно предимство посредством своите служители, тяхната ефективност и проактивност..
Глобалната програма на Аон „Най-добрите работодатели” измерва и отличава постиженията на работодателите по света. Дългогодишният ни опит показва, че компаниите Най-добри работодатели имат по-добри бизнес резултати и очтетлива ефективност.
Tweets