Аон Най-добрите работодатели

В днешния конкурентен глобален пазар на труда, да бъдеш просто добре позната компания или да притежаваш разпознаваема потребителска марка не е достатъчно, за да привличащ и задържаш талантите. Компаниите трябва да предложат конкурентно предимство посредством своите служители.. Глобалната програма на Аон „Най-добрите работодатели” измерва и отличава постиженията на работодателите навсякъде по света. Дългогодишният ни опит показва, че да си един от Най-добрите работодатели на Аон, води до по-добри бизнес резултати и ефективност на компаниите.
Tweets